Ataşehir Psikolog

Terapi Alanları

Terapi Alanları

Bireysel Terapi

Bireysel terapi kişinin içsel süreçlerini keşfetmesi, kendine ve diğerlerine yönelik farkındalığını artırması, duygu, düşünce ve davranışlarını değerlendirebilmesini geliştirir.

Bireysel terapi nedir?
Terapi Alanları

Ergen Terapisi

Ergenliği iki dönem arasında sıkışıp kalmış, bireyin çocuk kalmakla yetişkin olmak arasında seçim yapmakta zorlandığı bir dönem olarak tanımlamak mümkündür.

Ergen terapisi nedir?
aile terapisi
Terapi Alanları

Aile Terapisi

Çift ve aile ilişkilerinde sistem içinde bulunan bireylerin sağlığı ve ilişkisel doyumu esas alınmaktadır. Aile terapisi süreci ve konularını detaylandıralım.

Aile terapisi nedir?
çift eş terapisi
Terapi Alanları

Çift Terapisi - Eş Terapisi

Çift – eş terapisi psikiyatri geçmişi göz önüne alındığında çok da eski bir kavram olarak görülmez, yeni bir psikoterapi yaklaşımı olmasına karşın işlevselliği sayesinde yaygın olarak kullanılır.

Çift - eş terapisi nedir?
cinsel terapi
Terapi Alanları

Cinsel Terapi

Cinsel sorunlar kadının, erkeğin ya da her ikisinin de yaşadığı tıbbi, kültürel, psikolojik ve sosyal sorunların doyurucu ve sağlıklı cinsel yaşamı engellemesi sonucunda oluşmaktadır.

Cinsel terapi nedir?
grup terapisi
Terapi Alanları

Grup Terapisi

Grup terapisi; bireysel terapinin 6- 12 kişilik gruplar halinde yapılan biçimidir. Bireylerin gerçek hayattaki sosyal ortamı terapi odasında tecrübe etmesini olanaklı kılar.

Grup terapisi nedir?
kurumsal terapi
Terapi Alanları

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık şirket veya bireylerin belirledikleri hedef ile içinde bulundukları konum arasındaki mesafeyi kapatmak üzerine tasarlanan bir süreçtir.

Kurumsal psikolojik danışmanlık
online terapi
Terapi Alanları

Online Terapi

Online psikoterapi internet aracılığıyla görüntülü olarak yapılan terapi seansları olarak tanımlanabilir.

Online terapi nedir?