Çoklu Kişilik Bozukluğu ya da Disosiyatif Kimlik Organizasyonu bireyde iki ya da daha fazla kimlik ya da kişiliğin var olduğu, her birinin algı ve çevreyle etkileşim örüntülerinin farklı olduğu bir yapıdır.

Çoklu kişilik bozukluğu nedir?

Genellikle bu kişiliklerin en az iki tanesi bireyin davranışlarını kontrol eder, devreye giren kişiliklerle beraber normal dışı, “kayıp zaman” olarak da adlandırılabilecek bir hafıza kaybı yaşanabilir.

Bu zaman diliminde neler yaptıkları, hatırlatılmaya çalışılsa dahi, davranışlardaki belirgin değişimler hatırlanmayabilir. Özellikle orta çocukluk ve erken ergenlik çağlarında yaşanan bazı olaylarla ilgili de hafıza sorunları yaşayabilirler. Kendilerinden “biz” ya da “o, onlar” olarak bahsedebilirler.

Çoklu Kişilik Bozukluğu şizofreniyle karıştırılmamalımadde kullanımı ya da diğer medikal durumlardan da bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Şizoid kişilik bozukluğu ile ilgili daha fazla ayrıntıya bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çoklu kişilik bozukluğu nasıl tanımlanır?

Fiziksel bir kaçışın olmadığı ağır travmatik durumlarla karşılaşıldığında kişi kendi iç dünyasında bir kaçış yaşayabilir. Bu disosiasyonla birlikte kişinin; düşüncelerihatıralarıduygularıhareketlerikimlik algısı arasında bir bağlantı kopukluğu oluşur. Disosiasyonun işlevi travma olmamışçasına işlevselliği sürdürebilmektir.

Kişinin farklı kimlikleriolaylarla farklı biçimlerde baş ederÇoğul kişilik organizasyonuna sahip olan bazı bireyler oldukça işlevsel biçimde iş hayatlarınasosyal aktiviteleregünlük yaşamlarına devam ederken, bazı bireyler için normal kapasitelerini kullanmak oldukça zorlaşabilir.

Çoğul Kişilik Organizasyonunun tedavisi psikaytri ve psikoloji bilim dallarının kooperasyonu ile mümkündür. Tedavi süreci uzun yıllar alacaktır. Kişinin stabil hale gelebilmesi, düzenli terapi ve ilaç kullanımıyla sağlanabilir.

Yukarıda sıralanan konuların tümü çoklu kişilik bozukluğu terapisinde çalışılabilir. Siz de içsel yolculuğunuzda size eşlik edecek bir uzman arıyorsanız, aşağıdaki formdan randevu talep edebilirsiniz.