Ataşehir Psikolog

Terapi Konuları

depresyon
Terapi Konuları

Depresyon

Depresyon üzüntü veya sıkıntılı duygu durumundan çok daha farklıdır. Günlük yaşamdaki duygusal iniş çıkışlar, hayal kırıklıkları, mutsuzluklar olağan durumlardır ancak toplumumuzda bu durumların geneli depresyon olarak adlandırılmaktadır.

Depresyon nedir?
ankisiyete, kaygı bozukluğu
Terapi Konuları

Anksiyete - Kaygı Bozuklukları

Anksiyete – kaygı günlük yaşamda çok sık duyduğumuz kelimeler haline geldi. Hızla değişen, gelişen hayatlarımızın bir parçası olarak kaygı hissetmek doğaldır.

Anksiyete nedir
bipolar bozukluk
Terapi Konuları

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk; manik-depresif bozukluk olarak da bilinir.

Bipolar bozukluk nedir?
fobiler
Terapi Konuları

Fobiler

Fobi, kişinin az risk oluşturan ya da hiç tehlikeli olmayan bir şeye karşı duyduğu yoğun ve gerçek dışı korku ve kaçınma davranışıdır.

Fobi nedir?
travma
Terapi Konuları

Travma

Kişiyi zorlayan, başa çıkma becerileri yetersiz kaldığı için kendini çaresiz hissettiği olaylar travma olarak adlandırılır.

Travma nedir?
obsesif kompulsif bozukluki obsesyon
Terapi Konuları

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesyon kendiliğinden bilinç alanına giren, yineleyici, sıkıntı yaratan, kişinin saçma ve yanlış olduğunu bildiği fakat aklından çıkaramadığı düşünce, dürtü ya da imajlardır.

Obsesif bozukluk nedir?
panik atak
Terapi Konuları

Panik Atak

Aniden ortaya çıkan, tekrarlayabilen, kişinin kriz olarak adlandırabileceği yoğun korku ve sıkıntı ataklarına panik atak adı verilir.

Panik atak nedir?
panik bozukluk
Terapi Konuları

Panik Bozukluk

Panik atak bir kez yaşanabilirken panik bozukluk tekrar eden panik ataklar, davranışta ciddi değişiklikler veya tekrar atak geçirme düşüncesinin yarattığı sürekli kaygı hali ile tanımlanmaktadır.

Panik bozukluk
yemek yemek istemiyorum
Terapi Konuları

Yeme Bozuklukları

Kökeni genetik, psikolojik ve sosyal etkenlere dayanan yeme bozukluğu davranışlarının genel adıdır.

Yeme bozukluğu nedir?
öfke problemleri
Terapi Konuları

Öfke Problemleri

Öfke, hoşnut olunmayan durumlarda oluşan doğal bir tepkidir. Bunun ne zaman öfke problemleri haline dönüştüğüne birlikte bakalım…

Öfke problemi nedir?
uyku bozukluğu
Terapi Konuları

Uyku Bozukluğu

Uyku düzeninde meydana gelen değişimler enerjimizi ve duygu durumumuzu etkileyebilmektedir.

Uyku bozuklukları nelerdir?
kayıp süresi
Terapi Konuları

Kayıp-Yas Süreci

Kayıp yas süreci sevilen, kıymet verilen bir kişi ya da nesne kaybı sonrasındaki süreçtir.

Kayıp yas süreci nedir?
cinsel problemler, cinsel isteksizlik
Terapi Konuları

Cinsel Problemler Ve Cinsellik

Cinsel problemler hakkında konuşmak günümüzde birçok kişi tarafından hala tabu olarak kabul ediliyor.

Cinsel problemler nelerdir?
narsist kişilik, narsizm
Terapi Konuları

Narsistik Kişilik Organizasyonu

Narsizm öz saygı, kendine güven, kendini iyi hissetme, diğerleriyle olan ilişkisel mesafelenme için belirli bir oranda gereklidir.

Narsizm nedir?
şizoid bozukluk
Terapi Konuları

Şizoid Kişilik Organizasyonu

Şizoid kelime olarak günlük yaşamda çok rastladığımız bir kelime değildir. Ancak şizoid kişilikler hayatımızın her alanında karşımıza çıkar.

Şizoid kişilik nedir?
borderline kişilik
Terapi Konuları

Borderline Kişilik Örüntüsü

Sınırda kişilik olarak da bilinen borderline organizasyon gündelik yaşamda sıkça karşımıza çıkar.

Borderline kişilik nedir?
çoklu kişilik nedir
Terapi Konuları

Çoklu Kişilik Organizasyonu

Çoklu Kişilik Bozukluğu ya da Disosiyatif Kimlik Organizasyonu bireyde iki ya da daha fazla kişiliğin var olduğu, her birinin algı ve çevreyle etkileşiminin farklı olduğu bir yapıdır.

Çoklu kişilik bozukluğu nedir?