Kurumsal danışmanlıkşirket veya bireylerin belirledikleri hedef ile içinde bulundukları konum arasındaki mesafeyi kapatmak üzerine tasarlanan bir süreçtir.

kurumsal danışmanlık

Kurumsal danışmanlık süreci nasıl ilerler?

Kurumsal danışmanlık kapsamında şirket içi eğitim ve seminerler, bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık uygulamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda danışmanlık desteği alan şirketlerin performans gelişimi ve çalışan mutluluğu açısından ilerleme kaydettiği bilinmektedir.

Kurumsal danışmanlık hangi konuları içerir?

  • Kurum içi iletişim
  • Performans geliştirme
  • Kurum işlevsellik ve üretkenliğini değerlendirme

Şirketler, eğitim kurumları, danışmanlık merkezleri kurumsal danışmanlığa en çok ihtiyaç duyan oluşumlardır.

Yukarıda sıralanan konuların tümü kurumsal danışmanlıkta çalışılabilir. Siz de içsel yolculuğunuzda size eşlik edecek bir uzman arıyorsanız, aşağıdaki formdan randevu talep edebilirsiniz.