Çift – Eş terapisi psikiyatri geçmişi göz önüne alındığında çok da eski bir kavram olarak görülmez, yeni bir psikoterapi yaklaşımı olmasına karşın işlevselliği sayesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

çift - eş terapisi

Çift – Eş Terapisi Nedir?

Çift – eş terapisipsikolojik problemlerin ilişki içindeki yaşantılardan kaynaklandığı ve iletişimetkileşimdeki bozulmalara dayandığını öne süren bir psikoterapi biçimidir.

Bu terapiye göre bireylerin davranış ve kişiliklerindeki sorunlar ilişki içeriğinden bağımsızlaşamaz.

Burada terapist yaşanan olayları, ilişki sistemi içinde değerlendirir ve sorunlara ilişkisel bir bakış açısıyla bakar.

Kişiler genellikle ilişkilerindeki duygusal problemleri çözümlemekte zorlandıklarında terapiye yönelmektedirler.
Çift ve aile terapilerinde seanslar zaman zaman bireysel görüşmelerle devam edebildiği gibi genellikle tüm bireylerin katılımıyla gerçekleşmektedir. Bireylerin sürece aktif ve düzenli katılımı önemsenmektedir. Seans süreleri çift veya ailenin ihtiyaçlarına göre değişim göstermektedir. 10- 12 seanslık görüşmeler olabileceği gibi yıllarca süren terapiler de deneyimlenebilir.

Terapide Hangi Konular Üzerinde Durulur?

 • İletişim sorunları
 • İş ve ekonomik konular
 • Anne- baba olma
 • Birbirine zaman ayırma
 • Çatışma
 • Kontrolsüz öfke
 • Güven sorunları
 • Aldatma
 • Kıskançlık
 • Bağımlılık
 • Cinsel sorunlar
 • Eşlerin aileleriyle olan problemleri

Terapi Süreci Neyi Amaçlar?

Terapi sürecinde akut problemin çözümü, çiftler arasındaki sözel etkileşimi artırarak uyumsallık oluşturmak, duygusal iletişimi güçlendirmek, ilişki içindeki güç dengesini yeniden yapılandırmakrollerin incelenmesisuçlayıcılıktan çözümselliğe geçişin sağlanması amaçlanır. İlişkide yaşanan duygusal sorunların ve yetersizliğin giderilmesi, partnerlerin birlikte olduğu kadar bireysel olarak da iyi hallerinin desteklenmesi söz konusudur.

Terapide; sorun çözmeye yönelik ortak kaynakların güçlendirilmesi ve duygusal, davranışsal yönlerden hem ilişkinin hem de kişilerin gelişimini destekleyici amaçlarla hareket edilir.

Kişilerin ilişkide kendi sorumluluklarını almaları, kendi yapılarını, davranışlarının neden ve sonuçlarını anlamaları esastır. Çiftlerin süreçte birbirlerinin ne dediğini yorum katmadan duymaları, duygularını paylaşmaları, iletişim becerilerini geliştirmeleri ve sorunun kendi paylarına düşen kısmını üstlenmeleri önem taşımaktadır.

Partnerilerin terapiye düzenli katılım sağlamaları terapinin işleyişinde önemli bir yere sahiptir.

Bireyler günlük hayatta karşılaştığı yeni durumlarla mücadele ederken bir taraftan da eski düzeni korumaya çalışırlar. Çift – eş terapisinde hedef yeni duruma adaptasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktır.

Yaşadığınız sorunların tek başınıza üstesinden gelmek kolay olmayabilir, zorlandığınızı hissettiğiniz durumlarda uzman terapistlerden yardım alarak doğru zamanda etkin çözümler bulabilmek mümkündür. Problemler kadar çözümlere de odaklanarak yeni alanlar açmak mümkün.

Yukarıda sıralanan konuların tümü çift – eş terapisinde çalışılabilir. Siz de içsel yolculuğunuzda size eşlik edecek bir uzman arıyorsanız, aşağıdaki formdan randevu talep edebilirsiniz.