Size nasıl yardımcı olabilirim?
 • Çalışma Saatleri : 09:00 - 21:00

Çatışma Çözme ve İletişim Becerileri

Çatışma ve iletişimin ne olduğu, çatışma çözme ve iletişim becerilerinin nasıl ilişkili olduğu üzerine konuşacağız.

Çatışma Nedir?

Çatışma, iki veya daha fazla taraf arasında, tutarsız amaçların, tavırların davranışların ve duyguların yol açtığı zıtlık, geçimsizlik ve anlaşmazlıklardır (Pondy, 1967: 296). Bir canlı organizma, yaşamsal nitelikte bir ihtiyacını tatmin etmek istediğinde eğer bir engelleme ile karşılaşırsa sıkıntı ve gerginlik meydana gelmektedir.

İnsanlar bakımından da çatışma fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçların tatminine engel teşkil eden olaylardan ve sıkıntılardan doğan gerginliklerdir (Bingöl, 1996: 261). Çatışma kendi başına yıkıcı ya da kişilere zarar verici bir süreç değildir. Ancak kişilerin çatışmayı ele alış biçimleri yıkıcı ya da zarar verici olabilir (Deutsch 1994, 2000).

Zarar verici olarak ele alınan çatışmalar aynı zamanda işlevsel olmayan çatışmalar olarak da nitelendirilmektedir. İşlevsel olmayan çatışmaların sebebi olarak en fazla ön plana çıkan olgular belirsizlik ve iletişimsizliktir. İletişim eksikliği beraberinde kaçınılmaz olarak iletişim bozukluluğunu da getirecek ve zincirleme çatışmalara yol açacaktır.

İletişim Nedir?

İletişim; en dar anlamıyla iki kişi, en geniş boyutuyla ise tüm insanlar arasında gerçekleşen karşılıklı bilgi, duygu, düşünce aktarımıdır. Doğası gereği sosyal bir varlık olan insanın çevresindeki diğer kişiler ve varlıklarla ilişki kurma, anlaşma, haberleşme ihtiyacından doğmuş bir olgudur (Ulusoy, 2002).

İletişimin Ortak Amaçları

 • Bilgilenmek,
 • İkna etmek
 • Yönetmek
 • Eğlenmek,
 • Çevre üzerinde etkin olmak
 • Başkalarında tutum geliştirmeyi ve değişimi desteklemek
 • İstenen davranışları yaygınlaştırmak
 • Muhatapları anlamak
 • Bireyin kendini etkiye ve etkilemeye açık halde tutması

“İletişimin olduğu yerde etkileşim, etkileşimin olduğu yerde iletişim vardır.” (Zıllıoğlu, 1993: 5)

İletişim Sürecini Etkileyen Faktörler

Bir çok faktör iletişim sürecine etki eder ve bu süreci olumlu yada olumsuz şekilde etkiler.

Kişisel faktörler: Kişinin duygu, düşünce ve değer yargılarını

Fiziksel faktörler: Görünüş özellikleri ve kalıtımı

Sosyal faktörler: Statü (konum) ve toplum içerisindeki itibarı kapsamaktadır (Koçel, 2010: 533-534).

Gündelik yaşamımızın en önemli unsuru üzerine açıklamalar okudunuz. Tüm bu bilgiler dikkate alındığında etkili iletişim kurma ve çatışma çözmenin birlikte ele alınması kişilerarası iletişim kalitesinin artmasında, doğru iletişim ağlarının kurulmasında büyük öneme sahiptir.

Author: Sena Soysal

Ataşehir Psikolog Sena Soysal; İstanbul anadolu yakasında çalışmalarını sürdüren Klinik Psikolog Sena Soysal, Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji yüksek lisans programıyla uzmanlığını tamamladı. Daha fazlası için : Klinik Psikolog Sena Soysal

One Reply to “Çatışma Çözme ve İletişim Becerileri”

 1. Sena merhaba, kariyer yaşamında başarılar diliyorum.Seni böyle üretken, başarılı ve alanında nitelikli olarak görmek memnun etti. Mustafa İlker GÜLCEMAL.

Comments are closed.