çift - eş terapisi

Çift – eş terapisi psikiyatri geçmişi göz önüne alındığında çok da eski bir kavram olarak görülmez, yeni bir psikoterapi yaklaşımı olmasına karşın işlevselliği sayesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çift – Eş Terapisi Nedir?

Çift- eş terapisi psikolojik problemlerin ilişki içindeki yaşantılardan kaynaklandığı ve iletişim, etkileşimdeki bozulmalara dayandığını öne süren bir psikoterapi biçimidir.

Bu terapiye göre bireylerin davranış ve kişiliklerindeki sorunlar ilişki içeriğinden bağımsızlaşamaz. Burada terapist yaşanan olayları ilişki sistemi içinde değerlendirir ve sorunlara ilişkisel bir bakış açısıyla bakar. Kişiler genellikle ilişkilerindeki duygusal problemleri çözümlemekte zorlandıklarında terapiye yönelmektedirler.

Terapide Hangi Konular Üzerinde Durulur?

 • İletişim sorunları
 • İş ve ekonomik konular
 • Anne- baba olma
 • Birbirine zaman ayırma
 • Çatışma
 • Kontrolsüz öfke
 • Güven sorunları
 • Aldatma
 • Kıskançlık
 • Bağımlılık
 • Cinsel sorunlar
 • Eşlerin aileleriyle olan problemleri

Terapi Süreci Neyi Amaçlar?

Terapi sürecinde akut problemin çözümü, çiftler arasındaki sözel etkileşimi artırarak uyumsallık oluşturmak, duygusal iletişimi güçlendirmek, ilişki içindeki güç dengesini yeniden yapılandırmak, rollerin incelenmesi, suçlayıcılıktan çözümselliğe geçişin sağlanması amaçlanır. İlişkide yaşanan duygusal sorunların ve yetersizliğin giderilmesi, partnerlerin birlikte olduğu kadar bireysel olarak da iyi hallerinin desteklenmesi söz konusudur.

Terapide; sorun çözmeye yönelik ortak kaynakların güçlendirilmesi ve duygusal, davranışsal yönlerden hem ilişkinin hem de kişilerin gelişimini destekleyici amaçlarla hareket edilir.

Kişilerin ilişkide kendi sorumluluklarını almaları, kendi yapılarını, davranışlarının neden ve sonuçlarını anlamaları esastır. Çiftlerin süreçte birbirlerinin ne dediğini yorum katmadan duymaları, duygularını paylaşmaları, iletişim becerilerini geliştirmeleri ve sorunun kendi paylarına düşen kısmını üstlenmeleri önem taşımaktadır.

Partnerilerin terapiye düzenli katılım sağlamaları terapinin işleyişinde önemli bir yere sahiptir.

Bireyler günlük hayatta karşılaştığı yeni durumlarla mücadele ederken bir taraftan da eski düzeni korumaya çalışırlar. Çift – eş terapisinde hedef  yeni duruma adaptasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktır.

Yaşadığınız sorunların tek başınıza üstesinden gelmek kolay olmayabilir, zorlandığınızı hissettiğiniz durumlarda uzman terapistlerden yardım alarak doğru zamanda etkin çözümler bulabilmek mümkündür. Problemler kadar çözümlere de odaklanarak yeni alanlar açmak mümkün.

Author: Sena Soysal

Ataşehir Psikolog Sena Soysal; İstanbul anadolu yakasında çalışmalarını sürdüren Klinik Psikolog Sena Soysal, Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji yüksek lisans programıyla uzmanlığını tamamladı. Daha fazlası için : Klinik Psikolog Sena Soysal