cinsel problemler

Cinsel problemler hakkında konuşmak günümüzde birçok kişi tarafından hala tabu olarak kabul ediliyor. Ancak varoluşumuzun bir parçası olarak hayatımızda yer alan cinsellik ile ilgili bilgi sahibi olmak bu alanda yaşanan sorunları azaltacaktır.

Cinsellik nedir?

Cinsel problem Dünya Sağlık Örgütü’nün ifadesine göre cinsellik; “ fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşur. Herkesin cinsel bilgilere ulaşma ve cinsel ilişkiyi zevk için ya da üreme amacıyla yaşama hakkı vardır. Cinsel bir varlık olarak insanın sadece bedensel değil; duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını olumlu yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık halidir”. Cinsellik yaşamımızın temel unsurlarından biridir. Cinsellikle ilgili mental, fiziksel, ve duygusal iyilik hali cinsel olarak sağlıklı olmanın işaretleridir. Cinsel problemler ile ilgili sorulan sorular ile ilgili bazı cevaplar bulmaya çalışalım…

Cinsel problemler nelerdir?

Cinsel problemler kadının, erkeğin ya da her ikisinin de yaşadığı tıbbi, kültürel, psikolojik ve sosyal sorunların doyurucu ve sağlıklı cinsel yaşamı engellemesi sonucunda oluşmaktadır. Cinsellikle ilgili sorunlar, kadınlarda cinsel isteksizlik ve cinselliğe yönelik ilginin kaybı, cinsel açıdan uyarılamama ve orgazm olamama, cinsel birleşme sırasında ağrı ya da kasılma, cinsel birleşmenin yaşanamaması olarak ortaya çıkabilirken; erkeklerde ise cinsel isteksizlik, boşalmanın erken olması, boşalmanın zor olması ya da olmaması, sertleşmenin olmaması ya da sürdürülememesi şeklinde sıralanabilir.

Cinsel problemlerin nedenleri nelerdir?

Cinsellikle ilgili problemler biyolojik- organik nedenler ve psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Organik nedenler; damar hastalıkları, diyabet, tansiyon, uyuşturucu madde ya da alkol kullanımı, ilaç yan etkileri gibi sıralanabilirken, psikolojik nedenler olarak; partnere ya da ilişkiye dair sorunlar, depresif duygu durum ve kaygı bozukluğu gözlemlenmektedir. Kişilerin organik veya psikolojik hiçbir problemi olmamasına rağmen cinsellikle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamaları cinsel yaşamlarında pek çok sıkıntıya yol açabilir.

Cinsel problemlerin görülme sıklığı nedir?

Son yıllarda elde edilen verilere göre her 3 kişiden ikisi hayatlarının bir döneminde cinsellikle ilgili sorunlar yaşayabilmektedir. Erkeklerde en sık rastlanan cinsel sorunlar erken boşalma ve sertleşme sorunlarıyken kadınlarda cinsel isteksizlik, cinselliğe yönelik ilgi kaybı, vajinismus ve orgazm sorunlarına sıkça rastlanmaktadır.

Cinsel problemlerin çözümlenmesi için kaç seans gerekir?

Cinsel terapi süreci bireyin terapideki istekliliğine, terapiye olan inancına, partneriyle olan ilişkisine, terapi sürecindeki uygulamaları dikkate alma düzeyine göre değişmektedir. Cinsel terapi süreci yapılandırılmış bir süreçtir ancak terapide ele alınan durum yalnızca cinsellik değildir ve çiftin ilişkisi üzerine de çalışılmaktadır. Bu sebeple seansların ne kadar süreceği ve seans sıklığı kişiden kişiye ve partnerlere bağlı olarak değişmektedir.

Author: Sena Soysal

Ataşehir Psikolog Sena Soysal; İstanbul anadolu yakasında çalışmalarını sürdüren Klinik Psikolog Sena Soysal, Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji yüksek lisans programıyla uzmanlığını tamamladı. Daha fazlası için : Klinik Psikolog Sena Soysal