Size nasıl yardımcı olabilirim?
  • Çalışma Saatleri : 09:00 - 21:00

Ego Nedir? Egoizm ve Egotizm Üzerine

ego egoizm egotizm

Dillerden düşmeyen bir kelime, sıklıkla yanlış kullanılan bir kavram ego. Gelin aslını anlamaya çalışalım…

Latince’de ben demek olan ego psikoloji biliminde kişiliğimizi düzenleyen, hayatımızda hedeflediğimiz yerde olmamıza muhakeme, gözlem ve karar verme kapasiteleriyle destek veren, ruhumuzu yöneten kısmımızdır. Tüm bunları yapabilmek sağlıklı egonun yetenekleridir, özgün bir kimliğe sahip olmayı gerektirir.

Ego Temelini Ne Oluşturur?

  • Davranışlar
  • Tutumlar
  • Kişisel hikayemiz

Benlik hissimizin temelleri biz doğmadan önce atılmaya başlar, doğduğumuz ailede, büyüdüğümüz çevrede şekillenir. Eşitliğe dayalı bir alanda gelişme fırsatı bulursa sağlıklı; üstünlük, ayrıcalık inançlı gelişirse ise kopuk ve bütünlüksüz bir oluşum haline gelir.

Egotizm Nedir?

Bugünlerde “ego” olarak kullanılan kavramın gerçek kaşılığı “egotizm”. Yani hayaımızdaki her şeyi kendimize göre, arzu, istek ve kazançlarımıza göre değerlendirmek. Kişisel ilerlemeye, kişilerarası ilişkilerii ruhsal gelişimi engelleyen bir şey. Yoğun ben referansı, övünmenin aşırılığı ve kibir ile kendini gösterir. Hata yapma ihtimali oluğuna inanmayan, özür dilemekten daima kaçınan, her zaman haklı olduğunu savunan, ötekilerin fikrine ve planlamasına güvenmeyen kişilerin egotist olduklarını söylemek yanlış olmayacatır.

Bu yoğun duygulanımın altında utanç, korku ve izolasyon hisleri saklıdır. Değersizliki dışlanmılşık, kırılganlık duuygularının maskelenmiş halidir.

Ego Nasıl Olumlu Kullanılır?

Sağlıklı kullanıldığında psikolojik ve ruhsal gelişimimizi destekleyecek ve geliştirecek bir yapı olarak hayatımızda var olabilir.

  • Tevazu ile ortaya koyulabilir
  • Kendi hakkımız kadar başkasınınkinin de önemli olduğu hatırlanabilir
  • Ben kadar ötekinin de varlığı olduğu düşüncesi ve motivasyonuyla hareket edilebilir
  • Karşıt düşünce, görüş ve davranışlarda saldırganca bir davranışla karşılık vermek yerine hislerimizi paylaşıp üzerine kanuşmak istenebilir
  • Ötekinin başarısının sizin başarısızlığınız olmadığını unutmamakta fayda var
  • Özsaygı egonun temel besinidir; o arttıkça ego sağlığı da artacaktır.

Ruhun bu bilinçli ve güçlü merkezi statüyle değil bütünleşmeyle daha da güçlenir. Ötekilerle birlikte var olduğumuz bu dünyanın içinde rekabetçi olmadan, destekleyici ve dayanışmacı olarak da yaşayabiliriz.

Tüm eksikliklerimizle birlikte kendimiz olmakta özgürüz!

Uzman Psikolog Sena Soysal

İstanbul Ataşehir Psikolog

Author: Sena Soysal

Ataşehir Psikolog Sena Soysal; İstanbul anadolu yakasında çalışmalarını sürdüren Klinik Psikolog Sena Soysal, Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji yüksek lisans programıyla uzmanlığını tamamladı. Daha fazlası için : Klinik Psikolog Sena Soysal