Günaydın

“Tamamıyla insan olabilmek için, bir yandan ortak öznelliği keşfederken, diğer yandan da ötekinin gelişimini beslemek ve kozasından çıkmasına destek olmak gerekmektedir.

Aynı zamanda insanın, öz saygısını kaybetmemeyi başararak ötekinin aşkınlığına da saygı göstermesi gerekir. Ötekine köle olduğumuz ve benliğimizin onun tarafından ezilmesine izin verdiğimiz vakit asla gerçekten onunla “birlikte var olamayız.”

Ayrıca ben ve öteki arasındaki fark asla kapatılıp örtülemez. Bu fark, gizem ve sessizlik içerir, ama sessizliğe getirdiğimiz anlayış bile yeniliğe açık olmalıdır.”
Luce Irigaray

Birlikte var olabilmek dileğiyle…

Author: Sena Soysal

Ataşehir Psikolog Sena Soysal; İstanbul anadolu yakasında çalışmalarını sürdüren Klinik Psikolog Sena Soysal, Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji yüksek lisans programıyla uzmanlığını tamamladı. Daha fazlası için : Klinik Psikolog Sena Soysal