ihtiyaç

Nedir bu ötekine olan ihtiyaç? Bizi diğer insanlara ne yöneltiyor? Peki ne oluyor da onlara karşı oluyoruz? Neden uzaklaşma ihtiyacı duyuyoruz?

Diğer İnsanlara Yönelten İhtiyaçlar

Kendimizi değerli görmek için ötekinden kabul, yardım ve desteğe ihtiyaç duyarız. Çevreden sürekli ilgi ve destek isteme söz konusudur. İlişki içinde bu ihtiyaçlar fazla yoğunlaşırsa kişiler bunaltıcı olabilir.

  • Sevgi ve Onay İhtiyacı

Diğerlerinin beklentisini karşılama ve onları mutlu ederek sevilme isteğidir. Bu ihtiyaç alanındaki bireyler diğerlerinin onlara kırılması, küsmesi, düşman olması durumlarından çekinirler. Reddedilme korkusunu içeride çok yoğun yaşamakla birlikte eleştiriye oldukça hassastırlar.

  • Yaşamını Yönetecek Partner İhtiyacı

Yoğun bir reddedilme ve terk edilme kaygısıyla birlikte hayatına giren bir partnerle tüm sorunların çözüleceğine inanma durumudur. Yaşamın yükü bir eş tarafından alınacak ve tüm dertler ortadan kalkacaktır.

Diğer İnsanlara Karşı Olmaya Yönelten İhtiyaçlar

Kendimizi iyi hissetmek ve kaygıyla baş edebilmek için kontrol aracılığıyla kendi gücümüzü diğerleri üzerinde uygulamaya ihtiyaç duyarız. Yönetmek, kontrol etmek, planlamak ve strateji oluşturmak bu ihtiyacın temel yardımcılarıdır.

  • Güç Sahibi Olma İhtiyacı

Herkesi baskı ve kontrol altında tutma arzusudur. Zayıflığa tahammülsüzlük ile birlikte güce aşırı bir ihtiyaç söz konusudur.

  • Diğerlerinden Faydalanma İhtiyacı

Ötekiyle kurulan ilişki kendi isteklerini tatmin etmek üzerine inşa edilir. Diğerleri “ben” için vardır ve onlardan yararlanmak, istediğini elde etmek gerekir.

  • Prestij İhtiyacı

Tanınma, kabul görme ve alkışlanma ihtiyacı ile ortaya çıkar. Her şey statü üzerinden değerlendirilir; profesyonel, kişisel yaşam, sosyal çevre… Utanç duygusuyla, ayıplanma ile karşı karşıya kalmak en büyük korku alanıdır.

  • Başarı İhtiyacı

Öz güvenin düşük olduğu yerde ortaya çıkan başarıya aşırı ihtiyaç duyma halidir. Güven duymanın tek yolu başarmaktan geçer. Başarısızlık korkusu sebebiyle hep diğerlerinden daha iyi olmaya kendini zorlama arzusu mevcuttur.

  • Takdir İhtiyacı

İdealize edilmeye olan ihtiyacın yoğunlaşması ile birlikte herkes tarafından mükemmel olarak görülme arzusunun hüküm sürdüğü büyüklenmecilik durumudur. Gerçekte olduğundan daha fazlası olduğunu duyma isteği olarak düşünülebilir.

Diğer İnsanlardan Uzaklaştıran İhtiyaçlar

Ötekine karşı ilgisizlik olarak görülen ihtiyaçlardır. Ötekine mesafelenmenin buradaki asıl amacı kendini koruma iç güdüsüdür. Diğerlerine uzak olayım ki kimse beni incitmesin… Kişi bu alanda boşluk, yalnızlık ve hiçlik duygularıyla karşı karşıya kalabilir.

  • Mükemmellik İhtiyacı

Birey kendi eksikliklerinin ortaya çıkmasından duyduğu kaygı sebebiyle kendi açıklarını bulup onları bir an önce onarmak, değiştirmek ister.

  • Bağımsızlık İhtiyacı

Diğerine bağımlı olmaktan korkma, bağımsız olma ihtiyacındaki birey ötekilerle arasına mesafe koyar ve bu da yalnızlık hissi ile sonuçlanabilir.

  • Belirli Çevre İhtiyacı

Bildiği yerden uzaklaşmama, kendini güvenli hissettiği alanlarda, kişilerle kalma ihtiyacıdır.

Yukarıda sıralanan ihtiyaçları hissetmek problem mi?

Konuştuğumuz ihtiyaçlar her bireyin hissettiği ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların ne yoğunlukta ve nasıl kullanıldığı önemlidir. İnsan ihtiyaç duyan bir varlıktır, ancak ihtiyaçlarımızın şiddeti ötekiyle olan iletişim biçimimizi belirler…

Sosyal alanlarla ilgili zorluk yaşıyorsanız grup terapisi hakkında bilgi edinmekte fayda var: https://www.senasoysal.com/grup-terapisi-nedir/

Uzman Psikolog Sena Soysal

İstanbul Ataşehir Psikolog

Author: Sena Soysal

Ataşehir Psikolog Sena Soysal; İstanbul anadolu yakasında çalışmalarını sürdüren Klinik Psikolog Sena Soysal, Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji yüksek lisans programıyla uzmanlığını tamamladı. Daha fazlası için : Klinik Psikolog Sena Soysal