ilişkiler

İlişki kurarken ne hayal ederiz? Ne bulmayı umarız? Yakınlık kurmaya neden ihtiyaç duyarız? Birine ötekilerden daha yakın hissetmemizin temelinde neler var? Aşk ilişkileri nasıl olmalı? Aşk ve ilişki hep yan yana mı ilerleri? Aşk sevgiye dönüşür mü? Duygularımız bizim kontrolümüzde midir? Birbirini kırmadan ilişki bitirmek mümkün mü? İlişkiler hakkında merak ettiklerimizi konuşacağız…

İlişki Nedir?

İlişki sözlükte ‘’iki ya da daha çok şey arasındaki karşılıklı ilgi, bağ, kişileri birbirine bağlayan yakınlık, dostluk’’ tanımıyla karşımıza çıkar. İlişi üzerine yazılan yazılarda ve ilişki hakkında yapılan konuşmalarda sıkça kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması beklentisinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Aşk ve ilişkilerde başlangıçlar genellikle yakınlık, uyumsallık, benzerlik, partnerde aranan özelliklerin mevcudiyeti, çevresel ortaklık, kişilerin birbirini gizemli bulması, isteklilik ve uyarılma durumları ile birlikte gerçekleşir.

Bu hisler karşılıklı olduğunda partnerlerde ilişkiye başlama isteği oluşur. İlişki başlangıcı sonrası iki taraf da iyi hissediyor ve ilişkiyi sürdürmek istiyorsa ilişki devam eder. İlişkideki kişilerin kendi kişilik özellikleriyle o ilişkide var olduklarını unutmamak gerek! İlişkinin devamının nasıl olacağı bu yapısal özellikler üzerine temellenir. İlişki iletişimini zor bir hale getirmesi mümkün olan bazı yapılanmalar; mükemmeliyetçilik, kusurluluk, duygusal yoksunluk, kuşkuculuk, ve terk edilme olarak sıralanabilir.

İlişki Aşamaları

İlişkilerin kendi içinde aşamaları vardır. Bu ilişki evreleri; başlangıç ve sürdürme dönemleri olarak ayrılabilir. İlişkinin başındaki hisle seyrindeki his her zaman aynı olmayabilir. Aşk ve ilişki başlangıç evrelerinde hissedilen yüksek duyguların hep aynı seviyede kalamayacağının farkında olmak ilişki içindeki yüksek beklentiyi yönetmeyi kolaylaştırır. Çiftlerin ilişki için yüksek beklentileri çaresizlik, umutsuzluk, yargılama ve suçlama gibi duygularla baş başa kalmalarına yol açabilir. Bireylerin ilişki içinde partnerini iyi tanıması, partner ve ilişki hakkında kendi zihinlerinde gerçekçi olabilmeleri pek çok ilişki içi sorunu başlamadan sonlandıracaktır.

İlişki ile ilgili konuşabiliyor olmak ilişkiyi sürdürebilmenin  temel gerekliliklerindendir. Çiftin ilişkide deneyimlediği olumlu- olumsuz tüm duyguları konuşabiliyor olması ortak dil yaratmak üzerinde çalışmak anlamına gelir. İlişki içi ortak dili kişiler arası bir köprü olarak düşünmek mümkündür. Çift kendi ilişki dilini yaratmış olur. Partnerlerin kendilerini hem bireysel olarak hem de ilişki içinde  tanıyor olmaları mutlu ve sürdürülebilir ilişki için son derece önemlidir.

Yürümeyen ilişki eğer her iki tarafça da yeniden değerlendirilmek isteniyorsa ve kişiler bunu tek başlarına yapmada zorlanıyorsa burada bir uzman desteği gerekmektedir. İlişki terapisti eşliğinde ilişki hakkında bilinmeyenlerin ortaya çıkması, ilişkinin yeniden yapılandırılması, devam etmesi veya sağlıklı bir biçimde bitmesi için gerekmektedir.

Başarılı ilişkinin temel taşlarından biri kişinin kendini iyi tanımasıdır. Bireysel olarak halledilmemiş meseleler ilişkiler için birer sorun bulutu olarak bekler ve kendilerini gösterecek yer ve zamanı oldukça iyi belirlerler. Bu sebeple her birey ilişkiyi veya partnerini tanımaya çalışmaktan çok işe kendisiyle başlamalıdır. Kendimi nasıl tanıyacağım diyenler için: https://www.senasoysal.com/kendini-tani-sen-kimsin/

Author: Sena Soysal

Ataşehir Psikolog Sena Soysal; İstanbul anadolu yakasında çalışmalarını sürdüren Klinik Psikolog Sena Soysal, Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji yüksek lisans programıyla uzmanlığını tamamladı. Daha fazlası için : Klinik Psikolog Sena Soysal