ihtiyaç

Hümanist psikoloji üzerine oldukça önemli çalışmaları olan Erich Fromm üzerinden temel insan ihtiyaçları üzerine konuşacağız. Fromm’a göre bireysel gelişimde biyolojik faktörler ve sosyal faktörlerin önemini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bireyler bu gelişim sürecini ihtiyaç temelli sürdürmektedir.

Fromm’a Göre İnsan İhtiyaçları

Fromm bireyleri davranışsal olarak motive eden ihtiyaçları temel olarak 2’ye ayırır:

1.Fizyolojik ihtiyaçlar; açlık, susuzluk, dürtüler, cinsellik, savunma…

2.Varoluşsal ihtiyaçlar; insanı hayvandan ayıran, insana özgü, varoluşa cevap bulmaya yardım eden ihtiyaçlar.

Bu iki ana ihtiyaca göre aşağıdaki ihtiyaçlar oluşur.

İlişki

Ötekiyle ilişki kurma ihtiyacıdır. En güçlü ilişki bireylerin birbirine yakınlık duyduğu ilişkidir.

Aşkınlık

Yaratıcı bir varlık olma ihtiyacı. Yaratmak, kendi doğamızı aşmak ve onun ötesine geçmek…

Köklülük

İnsan kök yaratma ve kökeninin bulma ihtiyacı hisseder. Böylece kendini dünyaya ait hissedebilecektir. Anneden ayrılma ve dış dünyayla ilişkide olmak için gereklidir.

Kimlik

Diğerlerinden farklı biri olduğunu hissedebilmek için ve aklı başta tutabilmek için gereklidir. Kimlik ihtiyacı tek başına giderilemez ise birey kendini kişi ya da gruplarla özdeşleştirerek kimlik edinmeye çalışabilir.

Algı Çerçevesi

Birey içinde yaşadığı dünyayı ve dünyada nerede olduğunu algılamaya ihtiyaç duyar. Yaşamın anlam ve amacı için gereklidir. Referans noktası olarak düşünülebilir.

Dürtü ve Uyarım

Hedefe ulaşmak için çaba göstermede belirli düzeyde bir uyarılma ve heyecan gerekmektedir.

Birlik

İnsanlarla ve doğadaki diğer canlılarla birlik duygusunda olma ihtiyacıdır.

Verimlilik

Yaptığı eylemlerle ilgili başarılı hissetme ihtiyacıdır.

 

İhtiyaçlarımızla ilgili hissettiğimiz eksiklik gitgide büyüyor ve bu büyüme içeride bir zorlantıya sebep oluyorsa bireysel terapi bu zorlantıları anlamlandırmak için bir yol bulmanıza yardımcı olabilir.

Detaylı bilgi ve randevu için : https://www.senasoysal.com/iletisim/

 

Uzman Klinik Psikolog Sena Soysal

İstanbul Ataşehir Psikolog

 

Author: Sena Soysal

Ataşehir Psikolog Sena Soysal; İstanbul anadolu yakasında çalışmalarını sürdüren Klinik Psikolog Sena Soysal, Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji yüksek lisans programıyla uzmanlığını tamamladı. Daha fazlası için : Klinik Psikolog Sena Soysal