seks-libido-benlik

Benlik cinselliği doğrudan etkileyen ana bileşenlerden biridir. Kişinin karakter özellikleri seks hayatının şekillenmesinde oldukça belirleyicidir. Bedenimizle kurduğumuz ilişki, kendimizi algılayış biçimimiz, partnerimizle kurduğumuz ilişki, partnerimizi algılayış biçimimiz, onun bedenine bakışımız cinsel yaşamı etkiler. Partnerle ilgili kısımlar partnerin davranışıyla değişebilir ancak kendimize dair kısımda belirleyici olan şeu benlik- kendilik algımızdır. Ötekiyle kurduğumuz her ilişkide ben hakkındaki düşüncelerimiz o ilişkiyi şekillendirmede ana etkendir.

Libido Ne Demek? Cinsellik- Libido İlişkisi

Psikolojinin babası Freud’un öne sürdüğü bir kavram olan libido; davranışlarımızı motive eden güdü ve içgüdülerin enerjisi olarak tanımlanır. İki tür dürtümüz vardır; yaşam ve ölüm dürtüleri.

  • Yaşam Dürtüsü – Eros

Yaşama tutunmak, hayatta kalmak için yapılan her doyum ve ihtiyacı anlatır. Yeme, içme, barınma gibi fiziksel aktiviteler ve ruhen denge sağlayabilmek için yaptığımız her aktiviye yaşam dürtüsü ile ilgilidir. Yaşamı devam ettirmek için temel içgüdülerimizden olan üreme de buradaki yerini alıyor.

  • Ölüm Dürtürüsü – Thanatos

Yaşama tutunmanın tam tersi, yaşamla çatışmak, ruhumuzu bunaltan sebepler, saldırganlıklarımız, kötü yanlarımız, agresyon… Bunların her biri ölüm dürtüsü ile bağlantılı.

Eros ile thanatosun dengesiyile yaşam devam ediyor ve hala hayattaysak erosun gücü thanatosu aşıyor.

Hayatta olduğumuzu hissetmenin en direkt yolu seks!

Varlığımızla bütünleşmeyi, onu hissetmeyi sağlıyor. Erosun gücüyle libido zirvedeki yerini alıyor.

Benlik ve Cinsellik

Benlik algımız kendimizle ilgili düşünce ve hislerimiz kapsar, kendimizi algılama biçimimizi etkiler. Bu da kendine güven ve özsaygıda belirleyicidir. Benlik ve cinsellik arasınadaki bağ ergenlik dönemi ile başlar ve ilk cinsel deneyimde sonra şekillenmeyi diğerleriyle birlikte sürdürür. Bu yönüyle ele alındığında geçmiş seks deneyimlerinin benlik ve cinsellik ilişkisini etkilediği ve gelecek cinsel deneyimlerde de belirleyici olabileceği durumu karşımıza çıkar.

  • Olumsuz benlik algısı partnerin de kişiyi aynı biçimde göreceği endişesi yaratır ve kişi bu nedenle olduğu gibi davranmakta zorlanır. Bu durum kişide büyük bir kaygı alanı yaratacağından cinsellik gerçeklilkten ve samimimyetten uzak, perdeli bir hal alır.

Benlik saygısı ve özgüveni geliştirmek cinselliği de rahatlatacaktır. Kişi kendini iyi hissettiği ölçüde sekste de iyi hissedecektir. Kendi bedenimizle kurduğumuz ilişki benliğimizle kurduğumuz ilişki ile birlikte cinsel hayatımıza yansır.Kendimizi tanıdığımız ölçüde cinsellikteki kendimize de yakınlaşacağız.

Kendini tanımakta, benliğiyle ilişki kurmakta zorlanan bireyler için bir rehber eşliğinde bu iletişimi sağlamak daha kolay olacaktır.

Bireysel terap ile ilgili detaylı bilgi için:https://www.senasoysal.com/bireysel-terapi-istanbul/

Uzman Psikolog Sena Soysal

İstanbul Ataşehir Psikolog

 

 

Author: Sena Soysal

Ataşehir Psikolog Sena Soysal; İstanbul anadolu yakasında çalışmalarını sürdüren Klinik Psikolog Sena Soysal, Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji yüksek lisans programıyla uzmanlığını tamamladı. Daha fazlası için : Klinik Psikolog Sena Soysal