Size nasıl yardımcı olabilirim?
  • Çalışma Saatleri : 09:00 - 21:00

Terapötik İlişki Nedir? İlişki İyileştirir Mi?

Terapi sürecinin en önemli etkenlerinden biri, danışan ve terapist arasındaki ilişkidir. Bu ilişkiye terapötik ilişki denir.

Terapötik- İyileştirici İlişki Özellikleri

  •  İyileştirici ilişki, seans odasında yaşananların gerçek hayata aktarılabilmesi için temel unsurdur. Danışanın terapiye olan bağlılığı ve terapistle bir ittifak içinde olabilmesi için gereklidir. Terapötik ilişki ne kadar kuvvetliyse terapinin verimliliği o kadar artar.
  • Psikoterapi kişinin kendi iç dinamiklerini keşfetmesi, kendine ve çevresindekilere yönelik farkındalığının artırması olarak tanımlanabilir. Terapide birey duygu, düşünce ve davranışlarını değerlendirme becerisi gelişir. Bu süreçte kişiye uzman bir terapist eşlik eder ve ilişkisel iyileşme yolculuğu devam eder.
  • Terapi ilişkisi güven esasına dayanır ve terapötik ortamda demokratik bir ilişki söz konusudur. Hem terapistin hem de danışanın tutumları etkili ve etkileşim içindedir. Danışan yardım alan, terapist  profesyonel yardım veren taraftır, insan olarak danışan ve terapist eşit konumdadır ve ilişki bu eşitlik üzerine oluşur.
  • Terapötik ilişkisi iyileştiricidir. Danışanın koşulsuz kabulüne dayanarak kurulan  bu ilişki karşılıklı pozitif tutum zemininde danışanın kendi kendine yetebiliyor olmasını hedefler.
  • Empati terapide kurulan ilişkide danışanın nasıl hissettiğini ve düşündüğünü anlamak için gereklidir. Terapist empatik yorumlamalar yaparak danışanın içinde bulunduğu durumu daha iyi anlamasını sağlar.
  • Danışan ve terapistin karşılıklı olarak açıklık ilkesini benimsemesi gerekir. Danışan yaşantısını terapiste duvarsızca aktarmalı, terapist de danışanın farkına varmadığı durumları kişiye terapi ortamı çerçevesinde aktarmalıdır.

Terapi sürecinin sağlıklı ve danışan için faydalı olarak devam etmesi için danışan ve terapist arasında iyileştirici bir ilişki kurulmalıdır.

Randevu ve iletişim için: https://www.senasoysal.com/iletisim/

Author: Sena Soysal

Ataşehir Psikolog Sena Soysal; İstanbul anadolu yakasında çalışmalarını sürdüren Klinik Psikolog Sena Soysal, Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji yüksek lisans programıyla uzmanlığını tamamladı. Daha fazlası için : Klinik Psikolog Sena Soysal

Comments are closed.