Size nasıl yardımcı olabilirim?
  • Çalışma Saatleri : 09:00 - 21:00

Terapötik İlişki – Terapist Danışan İlişkisi – İyileştiren İletişim

terapötik ilişki

Terapötik ilişki ya da işbirliği, bir ruh sağlığı çalışanı olan terapist ve terapi sürecinde olan kişi arasında kurulan yakın ve sürdürülebilir ilişki olarak tanımlanabilir.

Terapötik İlişki Nedir?

Bu iletişimde terapideki danışanın yaşamını iyi yönde değiştirebilmesi için destek sağlamak ana hedeftir. Terapistin danışana güvene dayalı, açık, ve yargı içermeyen bir ortam sağlaması oldukça önemlidir. Çünkü kişiler terapiye mahrem düşünce, inanış ve hislerini anlatmak  üzere gelirler ve bu paylaşımları mümkün kılabilmek için atmosferi sağlamak terapistin öncelikli görevidir.

Güven, saygı, uyum iyi bir iyileştirici ilişkinin ana bileşenleridir. Terapist empati ve doğruluk konusunda kişiye öncülük eder. Tıpkı diğer sosyal ilişkilerde olduğu gibi terapist – danışan ilişkisinde de;  kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışları tanımlamaya yardımcı sınırlar mevcuttur.

Terepötik İlişki Neden Önemlidir?

Terapideki ilişkinin iyileştirici olabilmesi, üretken bir ilişki kurabilmek için güven oldukça kıymetlidir. Terapist arayışındaki bireylerin terapistin bilgi, becerisine güvenmeli ve inanmalıdır. Aynı zamanda kişinin anlattıklarının gizliliği ve, zarar görmeyeceği konusunda emin olması gerekir.

Terapötik ilişki kurulduktan sonra, terapide olan kişi duygusal olarak açılmaya ve endişeleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi vermeye daha hazır hissediyor olabilir. Bu da, terapistin, kişinin bakış açısını, duygularını ve motivasyonlarını daha iyi kavramasına yardımcı olur. Durum hakkında daha eksiksiz bir kavrayışa sahip olan terapist daha sonra en uygun tedaviyi sunabiliyor ve konuyu ele almak için en etkili stratejileri kullanabiliyor hale gelir.

Terapötik İlişki ve Özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için : https://www.senasoysal.com/terapotik-iliski-nedir/

Uzman Psikolog Sena Soysal

İstanbul Ataşehir Psikolog

Author: Sena Soysal

Ataşehir Psikolog Sena Soysal; İstanbul anadolu yakasında çalışmalarını sürdüren Klinik Psikolog Sena Soysal, Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirmeye hak kazandı. Klinik Psikoloji yüksek lisans programıyla uzmanlığını tamamladı. Daha fazlası için : Klinik Psikolog Sena Soysal